ValidationAttributeAdapterProvider.GetAttributeAdapter(ValidationAttribute, IStringLocalizer) Yöntem

Tanım

IAttributeAdapterVerilen öznitelik için bir oluşturur.

public:
 virtual Microsoft::AspNetCore::Mvc::DataAnnotations::IAttributeAdapter ^ GetAttributeAdapter(System::ComponentModel::DataAnnotations::ValidationAttribute ^ attribute, Microsoft::Extensions::Localization::IStringLocalizer ^ stringLocalizer);
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.DataAnnotations.IAttributeAdapter GetAttributeAdapter (System.ComponentModel.DataAnnotations.ValidationAttribute attribute, Microsoft.Extensions.Localization.IStringLocalizer stringLocalizer);
abstract member GetAttributeAdapter : System.ComponentModel.DataAnnotations.ValidationAttribute * Microsoft.Extensions.Localization.IStringLocalizer -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.DataAnnotations.IAttributeAdapter
override this.GetAttributeAdapter : System.ComponentModel.DataAnnotations.ValidationAttribute * Microsoft.Extensions.Localization.IStringLocalizer -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.DataAnnotations.IAttributeAdapter
Public Function GetAttributeAdapter (attribute As ValidationAttribute, stringLocalizer As IStringLocalizer) As IAttributeAdapter

Parametreler

attribute
ValidationAttribute

İçin bir bağdaştırıcı oluşturmak için özniteliği.

stringLocalizer
IStringLocalizer

Bağdaştırıcıya sağlanacak yerelleştirici.

Döndürülenler

IAttributeAdapter

IAttributeAdapterVerilen özniteliği için.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır