Microsoft.AspNetCore.Mvc.DataAnnotations Ad Alanı

Model meta verilerini bulacak ve System. ComponentModel. Dataaçıklamalarını kullanarak doğrulama uygulayan türler sağlar.

Sınıflar

AttributeAdapterBase<TAttribute>

ValidationAttributeAdapter<TAttribute>Bağdaştırıcıların tüm gerekli arabirimlerini kapsayan soyut bir alt sınıfı.

MvcDataAnnotationsLocalizationOptions

MVC çerçevesinde veri açıklamaları yerelleştirilmesi için programlı yapılandırma sağlar.

RequiredAttributeAdapter

AttributeAdapterBase<TAttribute> için RequiredAttribute .

ValidationAttributeAdapter<TAttribute>

IClientModelValidatorVeri ek açıklaması özniteliklerini anlayan bir uygulama.

ValidationAttributeAdapterProvider

IAttributeAdapterVerilen öznitelik için bir oluşturur.

ValidationProviderAttribute

Tür özniteliklerinin ValidationAttribute tek tek içine gruplandırılması için soyut sınıf Attribute

Arabirimler

IAttributeAdapter

Bağdaştırıcıların ilgili değerlerini hata iletilerine sağlaması için arabirim.

IValidationAttributeAdapterProvider

Sağlama için sağlayıcı IAttributeAdapter .

Açıklamalar

Doğrulamaya giriş, model doğrulama.