BeforeActionFilterOnActionExecutedEventData(ActionDescriptor, ActionExecutedContext, IFilterMetadata) Oluşturucu

Tanım

Yeni bir örneğini başlatır BeforeActionFilterOnActionExecutedEventData .

public:
 BeforeActionFilterOnActionExecutedEventData(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Abstractions::ActionDescriptor ^ actionDescriptor, Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::ActionExecutedContext ^ actionExecutedContext, Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::IFilterMetadata ^ filter);
public BeforeActionFilterOnActionExecutedEventData (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Abstractions.ActionDescriptor actionDescriptor, Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ActionExecutedContext actionExecutedContext, Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.IFilterMetadata filter);
new Microsoft.AspNetCore.Mvc.Diagnostics.BeforeActionFilterOnActionExecutedEventData : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Abstractions.ActionDescriptor * Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ActionExecutedContext * Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.IFilterMetadata -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.Diagnostics.BeforeActionFilterOnActionExecutedEventData
Public Sub New (actionDescriptor As ActionDescriptor, actionExecutedContext As ActionExecutedContext, filter As IFilterMetadata)

Parametreler

Şunlara uygulanır