FileResult.EnableRangeProcessing Özellik

Tanım

İçin Aralık işlemeyi sağlayan değeri alır veya ayarlar FileResult .

public:
 property bool EnableRangeProcessing { bool get(); void set(bool value); };
public bool EnableRangeProcessing { get; set; }
member this.EnableRangeProcessing : bool with get, set
Public Property EnableRangeProcessing As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

Şunlara uygulanır