FileResult.LastModified Özellik

Tanım

İle ilişkili son değiştirilen bilgileri alır veya ayarlar FileResult .

public:
 property Nullable<DateTimeOffset> LastModified { Nullable<DateTimeOffset> get(); void set(Nullable<DateTimeOffset> value); };
public DateTimeOffset? LastModified { get; set; }
member this.LastModified : Nullable<DateTimeOffset> with get, set
Public Property LastModified As Nullable(Of DateTimeOffset)

Özellik Değeri

Nullable<DateTimeOffset>

Şunlara uygulanır