ResultFilterAttribute.OnResultExecuting(ResultExecutingContext) Yöntem

Tanım

Eylem sonucu yürütmeden önce çağırılır.

public:
 virtual void OnResultExecuting(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::ResultExecutingContext ^ context);
public virtual void OnResultExecuting (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ResultExecutingContext context);
abstract member OnResultExecuting : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ResultExecutingContext -> unit
override this.OnResultExecuting : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ResultExecutingContext -> unit
Public Overridable Sub OnResultExecuting (context As ResultExecutingContext)

Parametreler

Uygulamalar

Şunlara uygulanır