SystemTextJsonOutputFormatter.WriteResponseBodyAsync(OutputFormatterWriteContext, Encoding) Yöntem

Tanım

Yanıt gövdesini yazar.

public:
 override System::Threading::Tasks::Task ^ WriteResponseBodyAsync(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Formatters::OutputFormatterWriteContext ^ context, System::Text::Encoding ^ selectedEncoding);
public override sealed System.Threading.Tasks.Task WriteResponseBodyAsync (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.OutputFormatterWriteContext context, System.Text.Encoding selectedEncoding);
override this.WriteResponseBodyAsync : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.OutputFormatterWriteContext * System.Text.Encoding -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overrides NotOverridable Function WriteResponseBodyAsync (context As OutputFormatterWriteContext, selectedEncoding As Encoding) As Task

Parametreler

context
OutputFormatterWriteContext

Çağrıyla ilişkili biçimlendirici bağlamı.

selectedEncoding
Encoding

EncodingBu, yanıtı yazmak için kullanılmalıdır.

Döndürülenler

Task

Yanıt gövdesini yazabilmesi için bir görev.

Şunlara uygulanır