ByteArrayModelBinderProvider Oluşturucu

Tanım

public:
 ByteArrayModelBinderProvider();
public ByteArrayModelBinderProvider ();
Public Sub New ()

Şunlara uygulanır