HeaderModelBinderProvider Sınıf

Tanım

IModelBinderProviderBağlama üst bilgisi değerleri için.

public ref class HeaderModelBinderProvider : Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::IModelBinderProvider
public class HeaderModelBinderProvider : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.IModelBinderProvider
type HeaderModelBinderProvider = class
    interface IModelBinderProvider
Public Class HeaderModelBinderProvider
Implements IModelBinderProvider
Devralma
HeaderModelBinderProvider
Uygulamalar

Oluşturucular

HeaderModelBinderProvider()

Yöntemler

GetBinder(ModelBinderProviderContext)

Temelinde bir IModelBinder temel oluşturur ModelBinderProviderContext .

Şunlara uygulanır