RazorPage Oluşturucu

Tanım

public:
 RazorPage();
protected:
 RazorPage();
public RazorPage ();
protected RazorPage ();
Public Sub New ()
Protected Sub New ()

Şunlara uygulanır