IHtmlHelper.PartialAsync(String, Object, ViewDataDictionary) Yöntem

Tanım

Belirtilen kısmi görünüm için HTML işaretlemesini döndürür.

public:
 System::Threading::Tasks::Task<Microsoft::AspNetCore::Html::IHtmlContent ^> ^ PartialAsync(System::String ^ partialViewName, System::Object ^ model, Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewFeatures::ViewDataDictionary ^ viewData);
public System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent> PartialAsync (string partialViewName, object model, Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewDataDictionary viewData);
abstract member PartialAsync : string * obj * Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewDataDictionary -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent>
Public Function PartialAsync (partialViewName As String, model As Object, viewData As ViewDataDictionary) As Task(Of IHtmlContent)

Parametreler

partialViewName
String

HTML işaretlemesini oluşturmak için kullanılan kısmi görünümün adı. Nullolmamalıdır.

model
Object

Kısmi görünüme geçirilecek bir model.

viewData
ViewDataDictionary

ViewDataDictionaryKısmi görünüme geçirilecek bir.

Döndürülenler

Task<IHtmlContent>

TaskBu tamamlandığında IHtmlContent , oluşturulan HTML 'yi içeren yeni bir örnek döndürülür.

Şunlara uygulanır