UrlRouteContext.Protocol Özellik

Tanım

RouteUrl(UrlRouteContext)"Http" veya "https" gibi ürettiği URL 'ler için protokol

public:
 property System::String ^ Protocol { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Protocol { get; set; }
public string? Protocol { get; set; }
member this.Protocol : string with get, set
Public Property Protocol As String

Özellik Değeri

String

Şunlara uygulanır