AnchorTagHelper.Process(TagHelperContext, TagHelperOutput) Yöntem

Tanım

, Öğesini TagHelper verilen ve ile eşzamanlı olarak yürütür context output .

public:
 override void Process(Microsoft::AspNetCore::Razor::TagHelpers::TagHelperContext ^ context, Microsoft::AspNetCore::Razor::TagHelpers::TagHelperOutput ^ output);
public override void Process (Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperContext context, Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperOutput output);
override this.Process : Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperContext * Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperOutput -> unit
Public Overrides Sub Process (context As TagHelperContext, output As TagHelperOutput)

Parametreler

context
TagHelperContext

Geçerli HTML etiketiyle ilişkili olan bilgileri içerir.

output
TagHelperOutput

HTML etiketi oluşturmak için kullanılan bir durum bilgisi olan HTML öğesi.

Özel durumlar

Href özniteliği sağlanmışsa ve,,, Action , Controller Fragment Host Protocol veya Route boş değilse veya Kullanıcı ASP-Route-* öznitelikleri sağladıysa oluşturulur. Ayrıca ve Route bir veya her ikisi de null değilse oluşturulur Action Controller .

Açıklamalar

Kullanıcı bir href özniteliği sağlıyorsa hiçbir şey yapmaz.

Şunlara uygulanır