TextAreaTagHelper.Name Özellik

Tanım

<Giriş > öğesinin adı.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Name { get; set; }
member this.Name : string with get, set
Public Property Name As String

Özellik Değeri

String

Açıklamalar

Her durumda oluşturulan HTML 'e geçirilir. Ayrıca For , boş ile geçerli olup olmadığını tespit etmek için de kullanılır Name .

Şunlara uygulanır