ViewComponentConventions.GetComponentName(TypeInfo) Yöntem

Tanım

Bir bileşenin adını alır.

public:
 static System::String ^ GetComponentName(System::Reflection::TypeInfo ^ componentType);
public static string GetComponentName (System.Reflection.TypeInfo componentType);
static member GetComponentName : System.Reflection.TypeInfo -> string
Public Shared Function GetComponentName (componentType As TypeInfo) As String

Parametreler

componentType
TypeInfo

Döndürülenler

String

Şunlara uygulanır