TempDataDictionary.Remove(String) Yöntem

Tanım

public:
 virtual bool Remove(System::String ^ key);
public bool Remove (string key);
abstract member Remove : string -> bool
override this.Remove : string -> bool
Public Function Remove (key As String) As Boolean

Parametreler

key
String

Döndürülenler

Boolean

Uygulamalar

Şunlara uygulanır