TemplateInfo.AddVisited(Object) Yöntem

Tanım

public:
 bool AddVisited(System::Object ^ value);
public bool AddVisited (object value);
member this.AddVisited : obj -> bool
Public Function AddVisited (value As Object) As Boolean

Parametreler

value
Object

Döndürülenler

Boolean

Şunlara uygulanır