OwinEnvironment.FeatureMap.CanSet Özellik

Tanım

Özellik eşlemenin ayarlansa da ayarlanamayan bir değer alır.

public:
 property bool CanSet { bool get(); };
public bool CanSet { get; }
member this.CanSet : bool
Public ReadOnly Property CanSet As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

Şunlara uygulanır