OwinEnvironment.FeatureMap Sınıf

Tanım

Haritalar Özellikleri ASP.NET Core OWIN anahtarları.

public class OwinEnvironment.FeatureMap
type OwinEnvironment.FeatureMap = class
Public Class OwinEnvironment.FeatureMap
Devralma
OwinEnvironment.FeatureMap
Türetilmiş

Oluşturucular

OwinEnvironment.FeatureMap(Type, Func<Object,Object>)

Belirtilen özellik OwinEnvironment.FeatureMap arabirimi türü için bir oluşturun.

OwinEnvironment.FeatureMap(Type, Func<Object,Object>, Action<Object,Object>)

Belirtilen özellik arabirimi türü OwinEnvironment.FeatureMap için yeni bir örneğini başlatılır.

OwinEnvironment.FeatureMap(Type, Func<Object,Object>, Func<Object>)

Belirtilen özellik arabirimi türü OwinEnvironment.FeatureMap için yeni bir örneğini başlatılır.

OwinEnvironment.FeatureMap(Type, Func<Object,Object>, Func<Object>, Action<Object,Object>)

Belirtilen özellik arabirimi türü OwinEnvironment.FeatureMap için yeni bir örneğini başlatılır.

OwinEnvironment.FeatureMap(Type, Func<Object,Object>, Func<Object>, Action<Object,Object>, Func<Object>)

Belirtilen özellik arabirimi türü OwinEnvironment.FeatureMap için yeni bir örneğini başlatılır.

Özellikler

CanSet

Özellik eşlemenin ayarlansa da ayarlanamayan bir değer alır.

Şunlara uygulanır