OwinFeatureCollection.Get Yöntem

Tanım

Aşırı Yüklemeler

Get(Type)
Get<TFeature>()

İstenen özelliği koleksiyondan alın.

Get(Type)

public:
 System::Object ^ Get(Type ^ key);
public object Get (Type key);
member this.Get : Type -> obj
Public Function Get (key As Type) As Object

Parametreler

key
Type

Döndürülenler

Object

Şunlara uygulanır

Get<TFeature>()

İstenen özelliği koleksiyondan alın.

public:
generic <typename TFeature>
 virtual TFeature Get();
public TFeature Get<TFeature> ();
abstract member Get : unit -> 'Feature
override this.Get : unit -> 'Feature
Public Function Get(Of TFeature) () As TFeature

Tür Parametreleri

TFeature

Döndürülenler

TFeature

İstenen özellik veya yoksa null.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır