OwinFeatureCollection.IHttpConnectionFeature.LocalPort Özellik

Tanım

property int Microsoft::AspNetCore::Http::Features::IHttpConnectionFeature::LocalPort { int get(); void set(int value); };
int Microsoft.AspNetCore.Http.Features.IHttpConnectionFeature.LocalPort { get; set; }
member this.Microsoft.AspNetCore.Http.Features.IHttpConnectionFeature.LocalPort : int with get, set
 Property LocalPort As Integer Implements IHttpConnectionFeature.LocalPort

Özellik Değeri

Int32

Uygulamalar

Şunlara uygulanır