OwinFeatureCollection.SupportsWebSockets Özellik

Tanım

Temel sunucunun WebSockets destekleyip desteklemediğini alır veya ayarlar. Bu, varsayılan olarak etkindir. Değer, istekler arasında tutarlı olmalıdır.

public:
 property bool SupportsWebSockets { bool get(); void set(bool value); };
public bool SupportsWebSockets { get; set; }
member this.SupportsWebSockets : bool with get, set
Public Property SupportsWebSockets As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

Şunlara uygulanır