Microsoft.AspNetCore.Owin Ad Alanı

ASP.NET Core ile .NET için açık Web arabirimi (OWıN) kullanma türlerini içerir.

Sınıflar

OwinEnvironment
OwinEnvironment.FeatureMap
OwinEnvironment.FeatureMap<TFeature>
OwinEnvironmentFeature
OwinFeatureCollection
OwinWebSocketAcceptAdapter

Bu, OWıN WebSocket kabul akışını ASP.NET Core WebSocket kabul akışı ile eşleşecek şekilde uyum sağlar. Bu, ASP.NET Core bileşenlerinin OWıN tabanlı sunucularda WebSockets kullanmasını sağlar.

OwinWebSocketAcceptContext
OwinWebSocketAdapter
WebSocketAcceptAdapter

Bu, ASP.NET Core WebSocket kabul akışını, OWıN WebSocket kabul akışı ile eşleşecek şekilde uyum sağlar. Bu, OWıN tabanlı bileşenlerin ASP.NET Core sunucularında WebSockets kullanmasını sağlar.

WebSocketAdapter

Arabirimler

IOwinEnvironmentFeature

Açıklamalar

OWıN hakkında daha fazla bilgi için, bkz. .net Için Web arabirimi 'ni (owın) ASP.NET Core ile.