Microsoft.AspNetCore.Owin Ad Alanı

ASP.NET Core ile .NET için açık Web arabirimi (OWıN) kullanma türlerini içerir.

Sınıflar

OwinEnvironment

üzerinde gevşek bir şekilde türemiş OWIN ortam HttpContext sarmalayıcı.

OwinEnvironment.FeatureMap

Haritalar Özellikleri ASP.NET Core OWIN anahtarları.

OwinEnvironment.FeatureMap<TFeature>

Haritalar ASP.NET Core özellikler için owın tuşları.

OwinEnvironmentFeature

Varsayılan IOwinEnvironmentFeature uygulaması.

OwinFeatureCollection

OWıN Özellik koleksiyonu.

OwinWebSocketAcceptAdapter

Bu, OWIN WebSocket kabul akışını WebSocket Accept akışıyla ASP.NET Core uyarlar. Bu, ASP.NET Core OWIN tabanlı sunucularda WebSockets kullanmalarını sağlar.

OwinWebSocketAcceptContext

OWIN WebSocket bağlamı kabul eder.

OwinWebSocketAdapter

OWIN WebSocket bağdaştırıcısı.

WebSocketAcceptAdapter

bu, ASP.NET Core websocket kabul akışını, owın WebSocket kabul akışı ile eşleşecek şekilde uyum sağlar. bu, owın tabanlı bileşenlerin ASP.NET Core sunucularında WebSockets kullanmasını sağlar.

WebSocketAdapter

WebSocket bağdaştırıcısı.

Arabirimler

IOwinEnvironmentFeature

OWIN ortamı için bir özellik arabirimi.

Açıklamalar

OWıN hakkında daha fazla bilgi için, bkz. .net Için Web arabirimi 'ni (owın) ASP.NET Core ile.