TagHelperDocumentContext Sınıf

Tanım

Etiket Yardımcıları için bağlama bilgileri bir ile sonuçlandı RazorCodeDocument . Yönergelerin gösterdiği işlemden sonra etiket Yardımcısı bilgisini temsil eder.

public ref class TagHelperDocumentContext abstract
public abstract class TagHelperDocumentContext
type TagHelperDocumentContext = class
Public MustInherit Class TagHelperDocumentContext
Devralma
TagHelperDocumentContext

Oluşturucular

TagHelperDocumentContext()

Özellikler

Prefix
TagHelpers

Yöntemler

Create(String, IEnumerable<TagHelperDescriptor>)

Şunlara uygulanır