TagHelperDocumentContext Sınıf

Tanım

Etiket Yardımcıları için bağlama bilgileri ile RazorCodeDocument sonuçlandı. Yönergeleri tarafından işledikten sonra Etiket Yardımcı bilgilerini temsil eder.

public ref class TagHelperDocumentContext abstract
public abstract class TagHelperDocumentContext
type TagHelperDocumentContext = class
Public MustInherit Class TagHelperDocumentContext
Devralma
TagHelperDocumentContext

Oluşturucular

TagHelperDocumentContext()

Özellikler

Prefix
TagHelpers

Yöntemler

Create(String, IEnumerable<TagHelperDescriptor>)

Şunlara uygulanır