ITagHelper.ProcessAsync(TagHelperContext, TagHelperOutput) Yöntem

Tanım

Zaman uyumsuz ITagHelper olarak öğesini verilen ve ile yürütür context output .

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ ProcessAsync(Microsoft::AspNetCore::Razor::TagHelpers::TagHelperContext ^ context, Microsoft::AspNetCore::Razor::TagHelpers::TagHelperOutput ^ output);
public System.Threading.Tasks.Task ProcessAsync (Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperContext context, Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperOutput output);
abstract member ProcessAsync : Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperContext * Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperOutput -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function ProcessAsync (context As TagHelperContext, output As TagHelperOutput) As Task

Parametreler

context
TagHelperContext

Geçerli HTML etiketiyle ilişkili olan bilgileri içerir.

output
TagHelperOutput

HTML etiketi oluşturmak için kullanılan bir durum bilgisi olan HTML öğesi.

Döndürülenler

Task

TaskTamamlandığında, öğesini güncelleştirir output .

Şunlara uygulanır