LinkOptions.LowercaseUrls Özellik

Tanım

Oluşturulan tüm yol URL 'Lerinin küçük harf olup olmadığını gösteren bir değer alır veya ayarlar. LowercaseQueryStringsSorgu dizeleri davranışını yapılandırmak için kullanın.

public:
 property Nullable<bool> LowercaseUrls { Nullable<bool> get(); void set(Nullable<bool> value); };
public bool? LowercaseUrls { get; set; }
member this.LowercaseUrls : Nullable<bool> with get, set
Public Property LowercaseUrls As Nullable(Of Boolean)

Özellik Değeri

Nullable<Boolean>

Şunlara uygulanır