SocketTransportOptions.CreateDefaultBoundListenSocket(EndPoint) Yöntem

Tanım

Gelen istekleri dinlemek Socket için bir bağlantı EndPoint dinleyicisi tarafından kullanılmaktadır verilen için varsayılan bir örneği oluşturur. Bind(EndPoint) bu yöntem tarafından çağrılır.

public static System.Net.Sockets.Socket CreateDefaultBoundListenSocket (System.Net.EndPoint endpoint);
static member CreateDefaultBoundListenSocket : System.Net.EndPoint -> System.Net.Sockets.Socket
Public Shared Function CreateDefaultBoundListenSocket (endpoint As EndPoint) As Socket

Parametreler

endpoint
EndPoint

Bir EndPoint .

Döndürülenler

Socket

Bir Socket örnek.

Şunlara uygulanır