HubConnection.KeepAliveInterval Özellik

Tanım

İstemcinin ping iletileri gönderdiği zaman aralığını alır veya ayarlar.

public:
 property TimeSpan KeepAliveInterval { TimeSpan get(); void set(TimeSpan value); };
public TimeSpan KeepAliveInterval { get; set; }
member this.KeepAliveInterval : TimeSpan with get, set
Public Property KeepAliveInterval As TimeSpan

Özellik Değeri

TimeSpan

Açıklamalar

Herhangi bir ileti gönderildiğinde süreölçeri aralığın başına sıfırlanır.

Şunlara uygulanır