RedisOptions Sınıf

Tanım

Yapılandırmak için kullanılan seçenekler RedisHubLifetimeManager<THub> .

public ref class RedisOptions
public class RedisOptions
type RedisOptions = class
Public Class RedisOptions
Devralma
RedisOptions

Oluşturucular

RedisOptions()

Özellikler

Configuration

StackExchange. redsıstarafından sunulan yapılandırma seçeneklerini alır veya ayarlar.

ConnectionFactory

Redsıs bağlantı fabrikasını alır veya ayarlar.

Şunlara uygulanır