RemoteErrorException.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Yöntem

Tanım

Özel durum bu arabirimi gerçekleştirdiğinden bu yana geçersiz kılınması gereken ISerializable yöntemi.ISerializable method which must be overridden since Exception implements this interface.

public:
 override void GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
public override void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Public Overrides Sub GetObjectData (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametreler

info
SerializationInfo

SerializationInfoUzak hata özel durumuyla ilgili bilgileri temsil eden bir nesne.A SerializationInfo object representing information about the remote error exception.

context
StreamingContext

StreamingContextUzaktan hata özel durumunun gerçekleştiği bağlamı temsil eden nesne.A StreamingContext object representing the context in which the remote error exception occurred.

Şunlara uygulanır