ProjectItemElement.RemoveMetadataLocation Özellik

Tanım

RemoveMetadata özniteliğinin konumuLocation of the removeMetadata attribute

public:
 property Microsoft::Build::Construction::ElementLocation ^ RemoveMetadataLocation { Microsoft::Build::Construction::ElementLocation ^ get(); };
public Microsoft.Build.Construction.ElementLocation RemoveMetadataLocation { get; }
member this.RemoveMetadataLocation : Microsoft.Build.Construction.ElementLocation
Public ReadOnly Property RemoveMetadataLocation As ElementLocation

Özellik Değeri

ElementLocation

RemoveMetadata özniteliğinin konumu.The RemoveMetadata attribute's location.

Şunlara uygulanır