ProjectRootElement.ItemDefinitions Özellik

Tanım

Herhangi bir proje dosyasında herhangi bir yerde tüm öğe tanımı gruplarındaki alt öğe tanımlarının salt okunurdur bir koleksiyonunu alın.Get a read-only collection of the child item definitions, if any, in all item definition groups anywhere in the project file.

public:
 property System::Collections::Generic::ICollection<Microsoft::Build::Construction::ProjectItemDefinitionElement ^> ^ ItemDefinitions { System::Collections::Generic::ICollection<Microsoft::Build::Construction::ProjectItemDefinitionElement ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.ICollection<Microsoft.Build.Construction.ProjectItemDefinitionElement> ItemDefinitions { get; }
member this.ItemDefinitions : System.Collections.Generic.ICollection<Microsoft.Build.Construction.ProjectItemDefinitionElement>
Public ReadOnly Property ItemDefinitions As ICollection(Of ProjectItemDefinitionElement)

Özellik Değeri

ICollection<ProjectItemDefinitionElement>

Bu projenin herhangi bir yerindeki tüm öğe tanımı gruplarındaki tüm alt öğe tanımlarını alır.Gets all child item definitions in all item definition groups anywhere in this project.

Şunlara uygulanır