ProjectItemDefinition.Metadata Özellik

Tanım

Öğe tanımındaki meta veriler.Metadata on the item definition. Meta veri yoksa, boş koleksiyon döndürür.If there is no metadata, returns empty collection. Bu salt okunur bir koleksiyondur.This is a read-only collection.

public:
 property System::Collections::Generic::IEnumerable<Microsoft::Build::Evaluation::ProjectMetadata ^> ^ Metadata { System::Collections::Generic::IEnumerable<Microsoft::Build::Evaluation::ProjectMetadata ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IEnumerable<Microsoft.Build.Evaluation.ProjectMetadata> Metadata { get; }
member this.Metadata : seq<Microsoft.Build.Evaluation.ProjectMetadata>
Public ReadOnly Property Metadata As IEnumerable(Of ProjectMetadata)

Özellik Değeri

IEnumerable<ProjectMetadata>

Öğe tanımının tüm meta verileri üzerinde bir Numaralandırıcı.An enumerator over all metadata for the item definition.

Açıklamalar

Bu salt okunur bir koleksiyondur.This is a read-only collection.

Şunlara uygulanır