BuildAbortedException.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Yöntem

Tanım

Özel durum bu arabirimi uyguladığı için geçersiz kıldığımız ISerializable yöntemi bu sınıfa yeni üyeler eklediğimiz takdirde, bunu güncelleştirmemiz gerekir.ISerializable method which we must override since Exception implements this interface If we ever add new members to this class, we'll need to update this.

public:
 override void GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
public override void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Public Overrides Sub GetObjectData (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametreler

info
SerializationInfo

Hata bilgileri.The error information.

context
StreamingContext

Hata bağlamı.The error context.

Şunlara uygulanır