ProjectPropertyInstance.EvaluatedValue Özellik

Tanım

Özelliğin değerlendirilen değeri.Evaluated value of the property. Setter, çağıran tarafından korunan genel özellikler olduğunu varsayar; gerekli AYARLAYıCı, çağıran tarafından, her zaman doğrulanamadığı için yalnızca PROJECTıNSTANCE DEĞIŞEBILIR ise ÇAĞıRıR.Setter assumes caller has protected global properties, if necessary SETTER ASSUMES CALLER ONLY CALLS IF PROJECTINSTANCE IS MUTABLE because it cannot always be verified.

public:
 property System::String ^ EvaluatedValue { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string EvaluatedValue { get; set; }
member this.EvaluatedValue : string with get, set
Public Property EvaluatedValue As String

Özellik Değeri

String

Bu özelliğin değerlendirilen değeri.The evaluated value of this property.

Şunlara uygulanır