ProjectTargetInstance.Children Özellik

Tanım

Hedefin altındaki alt öğeler.Children below the target. Yapı, yürütülecek her görevi almak için bunu yineler.The build iterates through this to get each task to execute. Bu sıralı bir koleksiyondur.This is an ordered collection. Bu salt okunurdur; ProjectTargetInstance sınıfı sabittir.This is a read-only list; the ProjectTargetInstance class is immutable. Bu koleksiyon, HataDurumunda hedef başvurularını içermiyor.This collection does not contain the OnError target references.

public:
 property System::Collections::Generic::IList<Microsoft::Build::Execution::ProjectTargetInstanceChild ^> ^ Children { System::Collections::Generic::IList<Microsoft::Build::Execution::ProjectTargetInstanceChild ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IList<Microsoft.Build.Execution.ProjectTargetInstanceChild> Children { get; }
member this.Children : System.Collections.Generic.IList<Microsoft.Build.Execution.ProjectTargetInstanceChild>
Public ReadOnly Property Children As IList(Of ProjectTargetInstanceChild)

Özellik Değeri

IList<ProjectTargetInstanceChild>

Bu hedefin alt öğelerinin listesi.A list of the children of this target.

Açıklamalar

Bu sıralı bir koleksiyondur.This is an ordered collection. Bu salt okunurdur; ProjectTargetInstance sınıfı sabittir.This is a read-only list; the ProjectTargetInstance class is immutable. Bu koleksiyon, HataDurumunda hedef başvurularını içermiyor.This collection does not contain the OnError target references.

Şunlara uygulanır