ProjectTaskInstance.ContinueOnError Özellik

Tanım

Görevde değerlendirilen devam eden.Unevaluated ContinueOnError on the task. Boş dize olabilir.May be empty string.

public:
 property System::String ^ ContinueOnError { System::String ^ get(); };
public string ContinueOnError { get; }
member this.ContinueOnError : string
Public ReadOnly Property ContinueOnError As String

Özellik Değeri

String

Görevin değerlendirilmiş devam eden özniteliği veya öznitelik yoksa boş bir dize.The unevaluated ContinueOnError attribute of the task, or an empty string if the attribute is not present.

Açıklamalar

Daha fazla bilgi için bkz. görev öğesi (MSBuild) ve nasıl yapılır: görevlerdeki hataları yoksayma.For more information, see Task Element (MSBuild) and How to: Ignore Errors in Tasks.

Şunlara uygulanır