IBuildEngine.LogCustomEvent(CustomBuildEventArgs) Yöntem

Tanım

Görevlerin tüm kayıtlı Günlükçüler için özel olaylar kullanmasına izin verir.Allows tasks to raise custom events to all registered loggers. Derleme altyapısı, olayları dağıtmadan önce bazı filtreleme veya önceden işleme gerçekleştirebilir.The build engine may perform some filtering or pre-processing on the events, before dispatching them.

public:
 void LogCustomEvent(Microsoft::Build::Framework::CustomBuildEventArgs ^ e);
public void LogCustomEvent (Microsoft.Build.Framework.CustomBuildEventArgs e);
abstract member LogCustomEvent : Microsoft.Build.Framework.CustomBuildEventArgs -> unit
Public Sub LogCustomEvent (e As CustomBuildEventArgs)

Parametreler

e
CustomBuildEventArgs

Tetikedilecek etkinliğin ayrıntıları.Details of event to raise.

Şunlara uygulanır