LoggerDescription.IsOptional Özellik

Tanım

public:
 property bool IsOptional { bool get(); };
public bool IsOptional { get; }
member this.IsOptional : bool
Public ReadOnly Property IsOptional As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

Şunlara uygulanır