AspNetCompiler.DelaySign Özellik

Tanım

Belirtilmişse, belirtilmemişse assemblly tamamen imzalanmamıştır.If specified, the assemblly is not fully signed when created.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

public:
 property bool DelaySign { bool get(); void set(bool value); };
public bool DelaySign { get; set; }
member this.DelaySign : bool with get, set
Public Property DelaySign As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

trueAssemblyDelaySignAttributeoluşturulan derlemeye uygulanmalıdır; Aksi takdirde, false .true if the AssemblyDelaySignAttribute should be applied to the generated assembly; otherwise, false.

Şunlara uygulanır