Error.Execute Yöntem

Tanım

Ana görev yöntemiMain task method

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

public:
 override bool Execute();
public override bool Execute ();
override this.Execute : unit -> bool
Public Overrides Function Execute () As Boolean

Döndürülenler

Boolean

Şunlara uygulanır