GenerateResource.NeverLockTypeAssemblies Özellik

Tanım

(varsayılan = false) Doğru olduğunda,. resx dosyalarını değerlendirmek için her zaman yeni bir AppDomain oluşturulur.(default = false) When true, a new AppDomain is always created to evaluate the .resx files. Yanlış olduğunda, yalnızca bir kullanıcının derlemesine. resx tarafından başvuruluyorsa yeni bir AppDomain oluşturulur.When false, a new AppDomain is created only when it looks like a user's assembly is referenced by the .resx.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

public:
 property bool NeverLockTypeAssemblies { bool get(); void set(bool value); };
public bool NeverLockTypeAssemblies { get; set; }
member this.NeverLockTypeAssemblies : bool with get, set
Public Property NeverLockTypeAssemblies As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

trueGenerateResource görevi, AppDomain kaynak (. resx) dosyalarını değerlendirmek için yeni bir oluşturup, false GenerateResource görevinin AppDomain yalnızca kaynak (. resx) dosyaları bir kullanıcının derlemesine başvurması durumunda yeni bir oluşturması gerekiyorsa.true if the GenerateResource task should create a new AppDomain to evaluate the resources (.resx) files; false if the GenerateResource task should create a new AppDomain only when the resources (.resx) files reference a user's assembly.

Açıklamalar

Varsayılan değer: false.The default value is false.

Şunlara uygulanır