IAnalyzerHostObject Arabirim

Tanım

Çözümleyiciler ve RuleSets hakkındaki bilgileri IDE 'ye iletmek için vbc/CSC görevlerine yönelik bir arabirim tanımlar.Defines an interface for the Vbc/Csc tasks to communicate information about analyzers and rulesets to the IDE.

public interface class IAnalyzerHostObject
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Runtime.InteropServices.Guid("B5A95716-2053-4B70-9FBF-E4148EBA96BC")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
public interface IAnalyzerHostObject
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("B5A95716-2053-4B70-9FBF-E4148EBA96BC")>]
[<System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(System.Runtime.InteropServices.ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)>]
type IAnalyzerHostObject = interface
Public Interface IAnalyzerHostObject
Öznitelikler

Yöntemler

SetAdditionalFiles(ITaskItem[])
SetAnalyzers(ITaskItem[])
SetRuleSet(String)

Şunlara uygulanır