ResolveNativeReference.ContainedLooseTlbFiles Özellik

Tanım

Yerel derlemenin gevşek. tlb dosyalarını alır veya ayarlar.Gets or sets the loose .tlb files of the native assembly.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

public:
 property cli::array <Microsoft::Build::Framework::ITaskItem ^> ^ ContainedLooseTlbFiles { cli::array <Microsoft::Build::Framework::ITaskItem ^> ^ get(); void set(cli::array <Microsoft::Build::Framework::ITaskItem ^> ^ value); };
[Microsoft.Build.Framework.Output]
public Microsoft.Build.Framework.ITaskItem[] ContainedLooseTlbFiles { get; set; }
[<Microsoft.Build.Framework.Output>]
member this.ContainedLooseTlbFiles : Microsoft.Build.Framework.ITaskItem[] with get, set
Public Property ContainedLooseTlbFiles As ITaskItem()

Özellik Değeri

ITaskItem[]

Yerel derlemenin gevşek. TLB dosyaları.The loose .tlb files of the native assembly.

Öznitelikler

Şunlara uygulanır