SGen.References Özellik

Tanım

XML serileştirme gerektiren türler tarafından başvurulan derlemeleri alır veya ayarlar.Gets or sets the assemblies that are referenced by the types requiring XML serialization.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

public:
 property cli::array <System::String ^> ^ References { cli::array <System::String ^> ^ get(); void set(cli::array <System::String ^> ^ value); };
public string[] References { get; set; }
member this.References : string[] with get, set
Public Property References As String()

Özellik Değeri

String[]

XML serileştirme gerektiren türler tarafından başvurulan derlemeler.The assemblies that are referenced by the types requiring XML serialization.

Şunlara uygulanır