PropertyData.Type Özellik

Tanım

Özellik veri türünü alır veya ayarlar.Gets or sets the property data type.

public:
 property System::Xaml::XamlType ^ Type { System::Xaml::XamlType ^ get(); void set(System::Xaml::XamlType ^ value); };
public System.Xaml.XamlType Type { get; set; }
member this.Type : System.Xaml.XamlType with get, set
Public Property Type As XamlType

Özellik Değeri

XamlType

Özellik veri türü.The property data type.

Şunlara uygulanır