XslTransformation.UseTrustedSettings Özellik

Tanım

Güvenilen ayarların kullanılıp kullanılmayacağını belirler.Determines whether or not to use trusted settings. Varsayılan değer false’tur.Default is false.

public:
 property bool UseTrustedSettings { bool get(); void set(bool value); };
public bool UseTrustedSettings { get; set; }
member this.UseTrustedSettings : bool with get, set
Public Property UseTrustedSettings As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

Şunlara uygulanır