ToolTask.StandardOutputImportanceToUse Özellik

Tanım

Standart çıkış iletilerinin günlüğe kaydedileceği gerçek önem düzeyi.The actual importance at which standard out messages will be logged.

protected:
 property Microsoft::Build::Framework::MessageImportance StandardOutputImportanceToUse { Microsoft::Build::Framework::MessageImportance get(); };
protected Microsoft.Build.Framework.MessageImportance StandardOutputImportanceToUse { get; }
member this.StandardOutputImportanceToUse : Microsoft.Build.Framework.MessageImportance
Protected ReadOnly Property StandardOutputImportanceToUse As MessageImportance

Özellik Değeri

MessageImportance

Standart çıkış iletilerinin günlüğe kaydedileceği gerçek önem düzeyi.The actual importance at which standard out messages will be logged.

Şunlara uygulanır