MemoryCacheOptions.ExpirationScanFrequency Özellik

Tanım

Süresi biten öğelerin birbirini izleyen taramaların arasındaki en az süreyi alır veya ayarlar.Gets or sets the minimum length of time between successive scans for expired items.

public:
 property TimeSpan ExpirationScanFrequency { TimeSpan get(); void set(TimeSpan value); };
public TimeSpan ExpirationScanFrequency { get; set; }
member this.ExpirationScanFrequency : TimeSpan with get, set
Public Property ExpirationScanFrequency As TimeSpan

Özellik Değeri

TimeSpan

Şunlara uygulanır