MvcCoreMvcBuilderExtensions.AddJsonOptions(IMvcBuilder, Action<JsonOptions>) Yöntem

Tanım

JsonOptionsBelirtilen için yapılandırır builder .

public static Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IMvcBuilder AddJsonOptions (this Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IMvcBuilder builder, Action<Microsoft.AspNetCore.Mvc.JsonOptions> configure);
static member AddJsonOptions : Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IMvcBuilder * Action<Microsoft.AspNetCore.Mvc.JsonOptions> -> Microsoft.Extensions.DependencyInjection.IMvcBuilder
<Extension()>
Public Function AddJsonOptions (builder As IMvcBuilder, configure As Action(Of JsonOptions)) As IMvcBuilder

Parametreler

configure
Action<JsonOptions>

Öğesini Action yapılandırmak için bir JsonOptions .

Döndürülenler

IMvcBuilder

IMvcBuilder.

Şunlara uygulanır